Call for research groups to participate in a study on emotions and values connected to multidisciplinary grant application processes

Dear fellow researchers,

I am looking for research groups that are willing to participate in a social psychological study that focuses on emotions and values (affects) connected to multidisciplinary grant application processes and social interaction that takes place when applying for project funding in Finnish universities. By participating, you are enabling the collection of valuable data as well as the formation of new knowledge regarding research funding and multidisciplinary collaboration.  

The participants of the study give their consent to research use of video and voice recordings of their project meetings during a grant application process that aims towards a certain funding call. The data is collected during years 2021–2022. The recording and possible file delivery process do not require much extra work from the participants. The recording arrangements will discussed together beforehand and the researcher is responsible for the provision of recording equipment as well as possible instructions regarding their use in case the meetings are arranged face-to-face. Complementary information can be inquired from the participants regarding the context of the meetings and the background of the project in the form of a questionnaire sent to the participants near the end if the funding application process (response time max 10 minutes) and via email messages or in connection with meetings where the researcher is present.  

The data is handled confidentially, and it is presented in publications so that the participants cannot be recognised from the data clips. Confidential matters concerning the participants or the project will not be presented in publications.  

The study is part of a doctoral dissertation, the main supervisor of which is Adjunct Professor and Research Director Oili-Helena Ylijoki from Tampere University. The study is funded by Kone Foundation (Academic Affects project until 6/2021) and The Finnish Cultural Foundation (personal three-year research grant between 7/2021–6/2024).  

I welcome inquiries regarding the study and participation to it via email to the address elisa.kurtti@tuni.fi. We can also agree upon a Teams or Zoom call to further discuss matters related to the study.

Kind Regards,

Elisa Kurtti

Doctoral Researcher, Tampere University 

Research Centre for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies (TaSTI)
Involved in TAU’s Science Studies Group and Encounters research group that focuses on studying human social interaction  

FINTERDIS järjestää keväällä kolme tieteidenvälisyyteen liittyvää tapahtumaa

Keväällä 2021 FINTERDIS – Suomen Tieteidenvälinen Seura ry. järjestää kolme kaikille avointa ja ilmaista digitaalista tapahtumaa, joissa pyrimme kehittämään dialogia tieteidenvälisyyteen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista eri uratasojen tutkijoiden, yliopistojen hallintohenkilökunnan, tiedepolitiikka-asiantuntijoiden sekä säätiöiden edustajien välille. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Seuraava tapahtuma:

Tieteidenvälisen rahoituksen mahdollisuudet ja haasteet, 6. toukokuuta 2021 klo 14:15-16:00. Pääsy tapahtumaan: https://aalto.zoom.us/j/64095355120?pwd=cjY2czVBd1dGVkN3ZTJldlAzdGlFdz09, salasana 453529

Toukokuussa järjestämme tapahtuman Tieteidenvälisestä rahoituksesta. Mukaan keskusteluun ovat ystävällisesti lupautuneet

  • Floora Ruokonen, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan vastuualueen johtaja, Suomen Akatemia
  • Kalle Korhonen, Tiedeasiamies, Koneen Säätiö
  • Veli-Markus Tapio, Erityisasiantuntija, Suomen Kulttuurirahasto sekä
  • Minttu Jaakkola, Tutkimusjohtaja, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö.

Rahoitusasiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tapahtuman tarkoituksena on edistää vuoropuhelua siten, että rahoittajat ymmärtäisivät paremmin olosuhteita, jotka vaikeuttavat nuorten tieteidenvälisesti suuntautuneiden tutkijoiden hakuprosessia, sekä nuoret tutkijat ymmärtäisivät paremmin rahoittajien käsityksiä ja edellytyksiä tieteidenvälisestä tutkimuksesta. Tapahtuma on englanninkielinen. Tapahtuman moderaattorina toimii Ruta Kazlauskaite, PhD (Aalto-yliopisto). Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.

Mikäli Sinulla on tapahtumista kysyttävää tai kommentoitavaa, olethan rohkeasti meihin yhteydessä info@finterdis.fi!

Menneet tapahtumat:

Produktiivinen epäonnistuminen innovatiivisessa tutkimuksessa, 26. huhtikuuta klo 14:15-16:00 (Zoomissa).

Tässä tapahtumassa keskustelemme Produktiivisesta epäonnistumisesta, joka on väistämätön osa innovaatioon tähtäävää tutkimustyötä. Myös tutkimusrahoitusta haettaessa ja julkaisuja työstäessä toistuvat epäonnistumiset ovat useimmille meistä tuttu kokemus. Kuitenkin tiedeyhteisössä niistä usein häveten vaietaan. Mistä löytää rohkeutta ja energiaa jatkaa luovan työn tekemistä toistuvista epäonnistumisista huolimatta ja niistä hedelmällisesti ja yhdessä oppien? 

Mukana keskustelemassa Lappeenrannan Teknillisen yliopiston professori Karl-Erik Michelsen, vanhempi tutkija BinBin Pearce Zürichin Teknillisestä yliopistosta sekä yliopistonlehtori Jaakko Hilppö Helsingin yliopistosta.

Michelsen ammentaa Tieteen päivillä 2019 johtamastaan keskustelusta ”Saako tieteessä epäonnistua?” sekä Professoriblogikirjoituksesta ”Tiede ja Covid-19 -pandemia.” Pearce kertoo produktiivisesta epäonnistumisesta artikkeliinsa ”Learning to Fail Forward: Operationalizing Productive Failure for Tackling Complex Environmental Problems” (2020) pohjautuen. Hilppö ammentaa artikkelistaan “Failure is just another try”: Re-framing failure in school through the FUSE Studio approach” (2020) . Hilppö puhui aiheesta hiljattain myös Helsingin yliopiston Studia Generalian sessiossa Tieteelliset mokat ja onnekkaat sattumat.

Michelsenin, Pearcen ja Hilpön alustusten jälkeen kutsumme kaikki osallistujat osallistumaan keskusteluun ja jakamaan ajatuksia ja kokemuksia produktiivisesta epäonnistumisesta innovatiivisessa työssä. Tapahtuma on englanninkielinen. Voit ilmoittautua tapahtumaan tästä!

Kohti tunneilmaston muutosta -tapahtuma 15. maaliskuuta 2021 klo 14:15-16:00

Tässä interaktiivisessa tapahtumassa pureudumme siihen, millaisia tunneälyn taitoja ja emotionaalista tukea tieteidenvälisesti suuntautuneet tutkijat tarvitsevat ja miten positiivista tunneilmastoa yliopistoissamme voidaan kollektiivisesti kehittää.

Tunteiden säätelyn taidot ovat tärkeitä tieteidenväliselle tutkimukselle. Tunneälykkäät tutkijat kykenevät tunnistamaan oman tietämyksensä rajat, myöntämään avoimesti epäonnistumisensa ja oppimaan niistä, sekä suhtautumaan empaattisesti toisiin ihmisiin. Aiempi tutkimus osoittaa myönteisten emootioiden olevan olennaisia niin yksilöllisen kuin tutkimusryhmissä tapahtuvan innovatiivisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen menestykselle. Toisaalta emotionaaliset ja vuorovaikutukselliset jännitteet vaikuttavat tutkimuksen tiedolliseen sisältöön. Eri alojen asiantuntemuksen yhdistäminen voi myös tuottaa intellektuaalisia erimielisyyksiä ja tiedollista ylikuormitusta. Nämä ongelmat kärjistyvät, jos eri tieteenalojen edustajat näkevät toisensa kilpailijoina. Seurauksena voi olla kokemuksia riittämättömyydestä, taitamattomuudesta sekä oman asiantuntemuksen ohittamisesta. 

Tunneilmastojen parantamiseksi on tärkeää osata tunnistaa yhteisöissä koettuja ja ilmaistuja tunteita, kuten pelkoa, surua, suuttumusta, innostusta ja ylpeyttä sekä sellaisia tunteita, kuten häpeää ja kateutta, joita koetaan muttei yhteisön tunnesääntöjen takia saada ilmaista. Aiempi tutkimus on osoittanut ryhmän jäsenten korkean tunneälyn olevan yhteydessä tunneilmastoihin, joille on ominaista luovuus ja rohkeus, kun taas jäsenten alhainen tunneäly liittyy pelon ja ahdistuksen leimaamiin tunneilmastoihin. Tämä viittaa siihen, että tutkimusyhteisöjen luovaa potentiaalia voidaan kehittää tutkijoiden tunneälyn kehittämisen avulla; tunteiden kokemista ja ilmaisua koskevien tunnesääntöjen kriittistä tarkastelua unohtamatta. 

Mukana keskustelemassa tieteidenvälisen emootiotutkimuksen asiantuntija, dos. Mikko Salmela (Helsingin yliopisto; Kööpenhaminan yliopisto) sekä Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto, jonka tuore HUMUS-hanke kehittää kokonaisvaltaista kestävän hyvinvoinnin mallia ympäristö- ja lääketiedettä luovasti integroiden. Tapahtuma on englanninkielinen. Voit ilmoittautua tapahtumaan tästä.

HS: Tieteidenvälinen tutkimus voi olla riski nuorten tutkijoiden akateemiselle uralle

Mikko Salmela ja Kirsi Cheas kirjoittavat Helsingin Sanomissa, miten nykyinen tiedepolitiikka hukkaa tieteidenvälisesti suuntautuneiden nuorten tutkijoiden potentiaalin.

”Tieteen edellytysten vahvistaminen vaatii siten huomion kiinnittämistä tieteidenvälisesti suuntautuneiden nuorten tutkijoiden tieteellisen uran haasteisiin, jotta heidän potentiaaliaan nousta ’huippututkijoiksi’ ei enää hukattaisi. Vasta, kun tieteidenvälisiä tutkijoita kuullaan tasavertaisesti eri tieteenalojen edustajien kanssa, voidaan puhua laaja-alaisesta dialogista, jossa laadukkaan tutkimuksen edellytyksiä voidaan luotettavasti selvittää.”

Lue aiheeseen liittyen myös Mikko Niemelän kirjoitus Helsingin yliopiston tieteentekijöiden blogissa.

Alusta: Early Career Researchers Form a New Academic Society in Support of Interdisciplinary Research and Careers

Elina I. Mäkinen on kirjoittanut artikkelin FINTERDISin perustamisen vaiheista ja taustoista. Pääset lukemaan englanninkielisen artikkelin täältä.

”I hope that by creating a community of interdisciplinary early career scholars in Finland and by providing them with peer support, we will have a better chance of improving the educational structures and programs of universities so that they would enable not only interdisciplinary but also intergenerational exchange of ideas.”