KEITÄ ME OLEMME

FINTERDIS-työryhmä perustettiin kesällä 2018 kehittelemään Suomen Tieteidenvälisen Seuran perustamista. Työryhmän ensimmäiset jäsenet olivat FT Kirsi Cheas ja FT Anna-Leena Riitaoja. Kirsi on väitellyt tammikuussa 2018, kun taas Anna-Leena on väitellyt vuonna 2013 ja on siis post-doc -vaiheen loppupuolella.

Kokoonnuimme ensimmäisen kerran Vantaan Tammiston Hoplopissa. Keskustelimme luovuudesta lastemme leikkiä samalla seuraten. Pohdimme tapaamisessa sitä, miten koulujärjestelmä vähitellen muovaa ihmiset ajattelemaan kategorisesti. Lapset, opiskelijat ja hiljattain väitelleet ovat tulevaisuuden tutkijoita, ja heille on varmistettava riittävästi tilaa ajatella ja kehittää yhteyksiä eri asioiden välillä, ennen kuin he hukkaavat omaperäisen luovuuden vakiintuneiden tutkimus- ja opetuskäytäntöjen ja oppialoihin jakaantumisen seurauksena. Samalla totesimme, ettei early career -vaiheen tieteidenvälisesti suuntautuneille tutkijoille ole Suomessa vielä riittävästi rakenteita ja foorumeja, joissa he voisivat osallistua, vaikuttaa ja saada vertaistukea muilta tutkijoilta. Näin syntyi ajatus Suomen Tieteidenvälisestä Seurasta, joka tukisi erityisesti opiskelijoiden ja varhaisessa uravaiheessa olevien tutkijoiden tieteidenvälistä suuntautumista yhteistyössä pidemmälle urallaan ehtineiden tutkijoiden kanssa. Seurassa pyritään näin edistämään tieteidenvälistä ajattelua, joka ulottuu paitsi tieteenalojen, myös sukupolvien yli.

Hoplop-tapaamisen jälkeen työryhmään liittyivät myös M.Sc. Janina da Silva Gonçalves, tohtorikoulutettava Grace I-An Gao ja dosentti Harri Kettunen. Näin pyrimme varmistamaan, että mukana on eri uravaiheiden ihmisiä; olemme kaikki niin ikään erikoistuneet eri aloille. Työryhmä järjesti FINTERDISin virallisen perustamiskokouksen 4. lokakuuta 2018, jossa sovittiin säännöistä ja tulevista aktiviteeteista. Kokouskutsua levitettiin suomalaisten yliopistojen sähköpostilistoilla suomeksi ja englanniksi. Kokoukseen ilmoittautui noin viisikymmentä opiskelijaa ja tutkijaa Suomen eri yliopistoista ja eri aloilta. Perustamiskokouksessa valittiin Seuralle hallitus lukuvuodelle 2018-19 seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka.

FINTERDISiä koskeva ensimmäinen suunnittelupalaveri järjestettiin Vantaan Hoplopissa, jossa Anna-Leena Riitaoja ja Kirsi Cheas miettivät luovuutta ja sukupolvien yli ulottuvaa oppimista seuratessaan samalla lastensa touhuja.