HALLITUS

*FINTERDIS on ollut tauolla lukuvuodet 2022-24. Uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa 30.5.2024.*

FINTERDIS – Suomen Tieteidenvälinen Seura ry:n hallitus 2021-22:

Kirsi Cheas, Puheenjohtaja, yhdistyksen perustajajäsen

FT. Olen suuntautunut ylirajaiseen yhteistyöhön ja viestintään. Taustani on tieteidenvälisessä Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiassa, jota olen integroinut poliittisen viestinnän ja journalismin tutkimukseen. Postdoc-projektissani keskityn tutkivien journalistien, ihmisoikeusaktivistien ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöhön turvapaikanhakijoihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten selvittämiseksi Yhdysvaltain ja Meksikon rajaseudulla.  Tieteidenvälisyyden ohella suhtaudun intohimoisesti kansainvälisyyteen. Toimin Association for Interdisciplinary Studies (AIS) hallituksen jäsenenä sekä latinalaisamerikkalaisen Nodo ESIT – Estudios Sobre Interdisciplina y Transdisciplina -työryhmän jäsenenä. Halusin perustaa FINTERDISin, jotta suomalaisilla tieteidenvälisillä tutkijoilla olisi paremmat mahdollisuudet verkostoitua ja saada tukea toisiltaan.

Yhteydenotot: kirsi.cheas ( a t ) interdisciplinarystudies.org

Ruta Kazlauskaite, Varapuheenjohtaja

PhD (Political science). I am a postdoctoral researcher at the Department of Media, Aalto University. My research interests include politics of history and mediated (re)presentation of contested pasts. As an interdisciplinary scholar, I work at the intersections of memory studies, media studies, heritage studies, philosophy of history, and embodied cognition. My current project examines the use of virtual reality in school-history education on difficult histories. I am a member of Systems of Representation research group at the Department of Media and the Virtual Cinema Lab at the Department of Film, Television and Scenography at Aalto University. I am also an affiliated researcher at the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Jori Grym, Hallituksen jäsen

Kauppatieteen maisteri, Hanken School of Economics. Tutkin ihmisten käyttäytymistä päätösteorian puitteissa väitöskirjatutkijan roolissa Hanken School of Economicsissa sekä osana käyttäytymistalous-tiedetutkimusryhmää Helsinki Graduate School of Economicsissa. Olen erityisesti kiinnostunut tutkimaan eettistä päätöksentekoa sekä moraalista arviointia. Käsittelen näitä teemoja useasta eri näkökulmasta, mutta viimeaikoina olen keskittynyt digitaalisen rahan maailmaan sekä Bitcoinin kaltaisiin kryptovaluuttoihin. Tutkimusalani, käyttäytymistaloustiede, on monitieteellinen ala joka yhdistelee elementtejä psykologiasta, sosiaalipsykologiasta sekä taloustieteestä. Intohimoni tätä alaa kohtaan on kasvattanut kiinnostustani monitieteellisyyteen laajemmin ja motivaation oppia erilaisilta tiedekunnilta. Olen myös Heterodox Academyn jäsen, joka edistää ajattelumallien tasa-arvoa akatemiassa.

Mikko Salmela, Hallituksen jäsen

Olen Associate Professor Kööpenhaminan yliopistossa sekä käytännöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Tieni tieteidenvälisessä tutkimuksessa alkoi suomalaisen filosofian historiaa käsitelleen väitökseni (HY, 1998) jälkeisestä emootiotutkimuksesta. Tämän itsessään monitieteisen tutkimusalueen puitteissa olen kiinnostunut sekä teoreettisesta että soveltavasta tutkimuksesta. Viime vuosina olen tutkinut kollektiivisia emootioita sekä niiden roolia sosiaalisten ryhmien dynamiikassa; tunteiden roolia tieteidenvälisessä vuorovaikutuksessa, jaettujen tunteiden merkitystä yhteisöllisyyden rakentumisessa kaupunkiasumisen kontekstissa, sekä populististen poliittisten liikkeiden sekä polarisaation emotionaalista dynamiikkaa

Jarkko Vikman, Hallituksen jäsen

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, eksegetiikka.
Väitöskirjani käsittelee uskonnollisen asiantuntijuuden evoluutiota Efesoksen kaupungissa ajanlaskumme ensimmäisellä kolmella vuosisadalla.

Mikko A. Niemelä, Hallituksen jäsen

YTM (Filosofia, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma). Olen aikaisemmin työskennellyt humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opettajana. Tällä hetkellä valmistelen kasvatustieteiden alan väitöskirjaa koulutyön eheyttämisestä, jossa erityinen mielenkiintoni koskettaa monialaisia oppisisältöjä ja niiden opettajille asettamia haasteita.

Harri Kettunen, Hallituksen jäsen, yhdistyksen perustajajäsen

FT, Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto. Yhdistän tieteidenvälisissä tutkimusprojekteissani historiaa, kielitiedettä, antropologiaa, kirjoitusjärjestelmien tutkimusta, taidehistoriaa, arkeologiaa, kodikologiaa, biologiaa ja maantiedettä. Tällä hetkellä tutkimukseni ja opetukseni painopisteisiin kuuluvat Latinalaisen Amerikan ja Mesoamerikan tutkimus, globalisaation varhaishistoria, vertaileva kirjoitusjärjestelmien tutkimus, lainasanatutkimus ja tieteidenvälinen metodologia.

Anna-Leena Riitaoja, Hallituksen varajäsen, yhdistyksen perustajajäsen

FT (Kasvatustiede), väittelin vuonna 2013. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, Svenska social- och kommunalhögskolanissa sosiaalityön sekä Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CERENin alla. Poikkitieteellinen tutkimukseni keskittyy sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen tietoon siirtolaisten ja hyvinvointivaltion kohtaamisissa.

Nina Strandén, Hallituksen varajäsen

Opiskelen Helsingin yliopistossa Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, luokanopettajaksi, tavoitteena kaksoispätevyys (luokanopettaja ja matematiikan aineenopettaja). Olen suorittanut myös erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot. Minulla on 16 vuoden kokemus työskentelystä lasten, opiskelijoiden ja kollegojen kanssa englannin kielellä, sillä olen työskennellyt aikaisemmin Lastentarhanopettajana ja varajohtajana englan-ninkielisessä päiväkodissa. Olen hallituksen jäsenenä monissa organisaatioissa kuten Suvikyky, Suomen vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen yhdistyksessä ja helsinkiläisen koulun johtokunnassa. Olen myös mukana monissa yliopiston ryhmissä kehittämässä opetusta ja valmistelemassa kansainvälisiä ohjelmia. Kiinnostukseni kohteena ovat opetus, kielet, opetusmenetelmät, kansainvälistyminen, toimijuus, digitalisaatio ja erityisopetus.